SOD-123FL小信號肖特基勢壘整流二極管目錄

更新:2014-11-12 12:23:59      點擊:
  • 品牌:   
  • 型號:   
  • 市場價:    元
  • 優惠價:    元 (已有 0 人購買)
  • 在線訂購   加入收藏
產品介紹
SOD-123FL小信號肖特基勢壘整流二極管目錄
Small signal Schottky Barrier Diode Catalog
SOD-123FL   Small signal Schottky 
NO. 產品
Production
VRRM(V) VR VRSM    (V) IFRM  (MA) IF   (MA) IFSM  (mA) RΘJL     (℃/W) RΘJA        (℃/W) PD(mw) VFM(V) VBR(V) IR CT(PF) RthgA   (K/W) trr(ns) Tj(℃) Tstg(℃)
1 BAS40W1 40 40 / / 200  600 / / 200 1mA@0.38     40mA@1 IR=10uA@ VBR>40 VR=30v@200nA / / / 150 -65to+150
2 BAT54W1 30 / / 300 200  600 / / 230 0.1mA@0.24     1mA@0.32 10mA@0.4 30mA@0.5 100mA@0.8 / VR=25v@2uA VR=1v  f=1MHz    @10 500  IF=10mA VR=6V IR=10mA RL=100Ω   @6 125 -65to+150
3 MBR0530 30 30 30 / 500  550 150 206 / 100mA@0.375     500mA@0.5 / VR=30v@130uA  VR=15v@20uA / / / -65to+125 -65to+125
4 MBR0540 40 40 40 500 / 550 118 206 / 0.5A@0.51    1A@0.62        0.5A Ta=100℃@0.46 1A   Ta=100℃@0.61 / VR=20v@10uA VR=40v@20uA    VR=20v Ta=100℃@5mA VR=40vTa=100℃@13mA / / / -65to+150 -65to+150
更多產品
亚洲无码在线